fbpx

Linaje de la escuela Shin Shu Kan Argentina

 • Pechin Takahara
  1638 - 1760
  • Satunushi Tode Sakugawa
   1733-1815
   • Sokon "Bushi" Matusumura
    1792-1889
    • Anko (Yatsutsune) Itosu
     1831-1915
     • Chosin Chibana
      1885 - 1969
      • Yoshihide Shinzato
       1927 - 2008
       • Masahiro Shinzato
        1950
       • Hector Gonzalez Ceballos
        1950
      • Katsuya Miyahira
       1918 - 2010
       • Maeshiron Morinobu
        1945
     • Anbun Tokuda
      1886 - 1945