VISITA MONUMENTO A YOSHIHIDE SHINZATO DAI SENSEI
VISITA FILIAL PUERTO MADRYN (PCIA. DE CHUBUT)